این بخش شامل مستندات سوئیچ ، نرم افزارهای داخلی , گزارش‌های آزمون و بررسی کیفی، گزارش‌های مقایسه‌ای و سایر موارد مرتبط با محصولات است.

همچنین مستندات و نسخه‌های آزمایشی  محصولات نرم‌افزاری مرتبط با حوزه شبکه مانند نرم‌افزار مدیریت NMS ، شبکه نرم‌افزاری Software Defined Networking و مجازی‌سازی توابع شبکه یا Network Function Virtualization مانند VSR-1000 در این بخش قرار دارند.

مستندات و نرم‌افزار داخلی سوئیچ‌های HPE/aruba همواره و بطور رایگان  از سایت کمپانی سازنده قابل دریافت می‌باشد  و در عین‌حال  برخی مستندات و تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزار داخلی (firmware) برخی سوئیچ‌ها  از سایت HPE  دریافت شده و در این بخش قرار گرفته  است. بنابه توصیه کارخانه سازنده، بهتر است  همواره سوئیچ‌ها  با تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزاری به روز شوند.

جهت ارتقاء نرم‌افزار داخلی (firmware) سوئیچ می‌بایست جدیدترین نسخه  مربوط به آن مدل دریافت گردد و توصیه می‌شود پیش از اقدام به ارتقای نرم‌افزاری، فایل release note متناظر با آن firmware  جهت آگاهی یافتن از مراحل و پیش‌نیازها، مطالعه شود و  اگرچه  بروزرسانی تغییری در تنظیمات فعلی ایجاد نمی‌کند، توصیه می‌شود تنظیمات فعلی سوئیچ روی یک فایل ذخیره شود. روش ارتقای نرم‌افزار داخلی، بسته به مدل سوئیچ و شرایط، ممکن است از سه طریق زیر صورت بگیرد:

1- از طریق پورت و کابل کنسول (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به پورت کنسول) و استفاده از نرم‌افزار امولاتور ترمینال مانند putty یا HyperTerminal به سوئیچ متصل شوید. پس از وارد کردن نام کاربری و گذر‌واژه (در صورت تعریف شدن) و در صورت لزوم اجرای دستور enable  و دریافت #switch-name  سپس با اجرای دستور copy xmodem flash primary  انتقال فایل صورت می‌گیرد. ارسال فایل در این روش  با پروتکل Xmodem انجام می‌شود و بسته به حجم فایل و سرعت ارتباط، ممکن است دقایقی طول بکشد.
2- در روش دوم با اتصال از طریق کابل شبکه و در محیط telnet (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به این شیوه دسترسی) و مشاهده محیط خط-دستور ،  با اجرای دستور copy tftp flash IP-ADDR FILENAME-STR primary انتقال فایل صورت می‌پذیرد. ارسال فایل با پروتکل tftp انجام می‌شود و می‌باید آدرس مناسب روی سوئیچ تنظیم شده باشد. (نسخه‌ای از یک نرم‌افزار رایگان tftp server در بخش نرم‌افزارهای مفید قابل دریافت است)
3- در روش سوم با اتصال از طریق کابل شبکه و وارد شدن به  محیط web gui  و  سپس دسترسی به صفحه متناظر، انتقال فایل انجام می شود. در برخی مدل‌های جدید، حتا امکان  drag & drop فراهم است.

عنوان دانلود
Gartner Magic Quadrant for Data Center Networking July 2019
  1 فایل      46 دانلودها
دانلود
Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2019
  1 فایل      43 دانلودها
دانلود
کاتالوگ HP PCM Plus v4 Network Management Software Series
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
نرم افزار مدیریت PCM-Software-0400B-x64
  1 فایل      121 دانلودها
دانلود
Release Notes for HP Networking ManagementSoftware-PCM 4.0
  1 فایل      6 دانلودها
دانلود
ARUBAOS-SWITCH UNSUPPORTED TRANSCEIVER GUIDE V2
  1 فایل      22 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8200zl-6200yl-6600 نسخه K_15_18_0021
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400 zl – 3500yl نسخه K.16.02.0027
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
HPE Service Insertion Guide Wired Switches K-KA-KB-WB 16.01
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE ProVision Switch Software Troubleshooting Guide
  1 فایل      6 دانلودها
دانلود
HPE Networking Legacy Product Family Mini-GBIC and SFP Support Matrix
  1 فایل      6 دانلودها
دانلود
HPE ArubaOS-Switch Power Over Ethernet (PoE-PoE+) Planning and Implementation Guide
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1910 نسخه Comware ver.5.20 Release 1519P06
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3800 نسخه KA.16.04.0019
  1 فایل      6 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3810M-5400R zl2 نسخه KB.16.08.0003
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2930F-2930M نسخه WC.16.08.0003
  1 فایل      4 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.08.0003
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2540 نسخه YC.16.08.0003
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1950 Switch Series Getting Started Guide
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
HP E OfficeConnect 1950 Switch Series User Guide
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 1950 نسخه CMW710-R3208P03
  1 فایل      4 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 1950 12XGT نسخه CMW710-R5106P03
  1 فایل      5 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه 16.08.0003
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.02.09
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
Management and Configuration Guide 8200zl
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
HP 8200 zl Switches Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920S 8G-24G-48G Switch Series Management and Configuration Guide
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920S Quick Start Guide (English)
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series – Data sheets
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series – QuickSpecs
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2620 نسخه RA_16_04_0016
  1 فایل      23 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212 نسخه K.15.18.0019
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه PL-PM-2.10 1810 v2
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه P.02.23
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.122
  1 فایل      27 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.16.02.0025
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه v1 16.06.0006
  1 فایل      15 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.06.0006
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3810M نسخه KB.16.06.0006
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه KB.16.06.0006
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400 zl نسخه K.16.02.0025
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.02.05
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE V1905 User’s Guide
  1 فایل      16 دانلودها
دانلود
HP V1905 Switch Series – DataSheet
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
راهنمای نصب و راه‌اندازی سوئیچ 1810 (به زبان فارسی)
  1 فایل      25 دانلودها
دانلود
1810 Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
P.2.22_1810G_Software
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
P.1.20_1810G_Software
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
Management and Configuration Guide 1810 v2
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
Installation and Getting Started Guide 1810 v2
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 1920 نسخه CMW520-R119
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1920 Switch Series
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
USB-Console-Drivers-Aug2013
  1 فایل      492 دانلودها
دانلود
TollyReport-HPE-2920-vs-Cisco2960and3750
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HP 640 Redundant-External Power Supply – Installation Guide
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HP 2920 Switch Series stacking – Technical White Paper
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HP 2920 Switch – Quick Setup Guide
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HP 2920 Switch – Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
HP VSR1000 Virtual Services Router Installation
  1 فایل      18 دانلودها
دانلود
HP VSR1000 Description And Illustrated Installation
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
HPE VSR1000 Virtual Services Router Fundamentals
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE VSR1000 Virtual Services Router Series data sheet
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
HPE FlexNetwork VSR1000 Virtual Services Router Series
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار VSR-1000
  1 فایل      416 دانلودها
دانلود
راهنمای سوئیچ 2620
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
معرفی سوئیچ 2620
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
راهنمای نصب و راه‌اندازی اولیه سوئیچ HPE V1910 (فارسی)
  1 فایل      15 دانلودها
دانلود
کاتالوگ فارسی سوئیچ HPE OfficeConnect 1910-24G
  1 فایل      19 دانلودها
دانلود
راهنمای نصب و راه‌اندازی اولیه سوئیچ 1905 (فارسی)
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
معرفی سوئیچ HP 1905-24-PoE (فارسی)
  1 فایل      17 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA_16_05_0003
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه K_15_18_0007
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه KB_16_05_0003
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB_16_05_0003
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه PL/PM.2.08
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نسخه آزمایشی نرم افزار – HPE Intelligent Management Center IMC – JG748AAE
  1 فایل      34 دانلودها
دانلود
نرم افزار HPE (Aruba) SDN Controller
  1 فایل      72 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 9300 نسخه 08.0.01r
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه K.15.18.0017
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه k.13.68
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 8212zl k.12.62
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 6108 نسخه H.07.99
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 5304XL نسخه E.11.43
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.16.02.0021
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.15.14.0007
  1 فایل      15 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.13.68
  1 فایل      16 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.12.62
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2824/2848 HPE نسخه I.10.107
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.119
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.121
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2510 نسخه Q.11.78
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1800-24G نسخه PB.03.10
  1 فایل      15 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HPE 5400R zl2 Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HPE Switch zl2 Modules Installation Guide
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Access Security Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Advanced Traffic Management Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Basic Operation Guide 2015-03
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Feature and Commands Index 15.18
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software IPv6 Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Management and Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE Switch Software Multicast and Routing Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE OpenFlow 1.3 Administrator Guide K-KA-KB
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
8200 zl Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1810 v2 Switch Series Datasheet
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Switch Series QuickSpecs 1810 v2 Series
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE Service Insertion Guide K-KA-KB-WB.16.01
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Service Insertion Guide for 16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch OpenFlow 1.3 Administrator Guide for 16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for WB.16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for WB.16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide WB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for WB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for WB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba 2920 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba 2920 Switch Series Datasheet
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Power over Ethernet (PoE-PoE+) Planning and Implementation Guide
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
HPE ProVision Switch Software Troubleshooting Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE Networking Legacy ProCurve Product Family Mini-GBIC and SFP Support Matrix
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Software Feature Support Matrix
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for RA.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for RA.16.04
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide RA.16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Feature and Commands Index Version 16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Basic Operation Guide for 16.04
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for RA.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for RA.16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
Aruba HPE Networking and Cisco CLI Reference Guide Version 3.2
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
About the ArubaOS-Switch Guides for 16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
2620 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
2620 Switch Series Datasheet
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
2620 Brochure
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE 2530 Switches Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE 2530 Switches 24-48-port Quick Setup Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch REST API Guide
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch MIB and Trap Support Matrix
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide YA-YB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba OS-Switch Mobility Access Switch (MAS) Feature Integration Reference Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba 2530 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba 2530 Switch Series Datasheet
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Getting Started Guide
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Datasheet
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE Lightning Protection Guide
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPN SDN Controller Link Discovery
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE VAN SDN Controller Software Datasheet
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Troubleshooting Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Programming Guide
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Installation Guide
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Administrator Guide
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE Network Protector SDN Application Administrator Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE Network Optimizer SDN Application – 1.4.9 Administrator Guide
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
Aruba VAN SDN Controller Software QuickSpecs
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE NFV System HW 1.4 Solution Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE NFV System HW 1.4 Operations Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 فایل      7 دانلودها
دانلود
HPE Intelligent Management Center v7.3 Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 Installation Guide
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE Intelligent Management Center Getting Started Guide
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform QuickSpecs
  1 فایل      8 دانلودها
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform Datasheet
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise and Standard Platform Administrator Guide
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.108
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2620 نسخه RA.16.04.0009
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.72
  1 فایل      12 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.04.0009
  1 فایل      10 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA-YB.16.04.0009
  1 فایل      9 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.01.06
  1 فایل      11 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1910 نسخه Comware ver.5.20 Release 1519P03
  1 فایل      13 دانلودها
دانلود
نرم‌افزار (Firmware) سوئیچ‌های سری HPE 1905 نسخه 02.00.03
  1 فایل      26 دانلودها
دانلود

تحویل فوری ذخیره سازهای HPE MSA 2062

نسل ششم (جدیدترین) ذخیره سازهای سری  MSA

متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت درخواست خود از طریق فرم تماس با ما و یا در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ با شماره ۲۲۲۵۶۶۵۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

  error: Content is protected !!

  شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

  نشانی

  تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

  تلفن

  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

  پست الکترونیک

  info@enegar.com

  سبد خرید