این بخش شامل مستندات سوئیچ ، نرم افزارهای داخلی , گزارش‌های آزمون و بررسی کیفی، گزارش‌های مقایسه‌ای و سایر موارد مرتبط با محصولات است.

همچنین مستندات و نسخه‌های آزمایشی  محصولات نرم‌افزاری مرتبط با حوزه شبکه مانند نرم‌افزار مدیریت NMS ، شبکه نرم‌افزاری Software Defined Networking و مجازی‌سازی توابع شبکه یا Network Function Virtualization مانند VSR-1000 در این بخش قرار دارند.

مستندات و نرم‌افزار داخلی سوئیچ‌های HPE/aruba همواره و بطور رایگان  از سایت کمپانی سازنده قابل دریافت می‌باشد  و در عین‌حال  برخی مستندات و تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزار داخلی (firmware) برخی سوئیچ‌ها  از سایت HPE  دریافت شده و در این بخش قرار گرفته  است. بنابه توصیه کارخانه سازنده، بهتر است  همواره سوئیچ‌ها  با تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزاری به روز شوند.

جهت ارتقاء نرم‌افزار داخلی (firmware) سوئیچ می‌بایست جدیدترین نسخه  مربوط به آن مدل دریافت گردد و توصیه می‌شود پیش از اقدام به ارتقای نرم‌افزاری، فایل release note متناظر با آن firmware  جهت آگاهی یافتن از مراحل و پیش‌نیازها، مطالعه شود و  اگرچه  بروزرسانی تغییری در تنظیمات فعلی ایجاد نمی‌کند، توصیه می‌شود تنظیمات فعلی سوئیچ روی یک فایل ذخیره شود. روش ارتقای نرم‌افزار داخلی، بسته به مدل سوئیچ و شرایط، ممکن است از سه طریق زیر صورت بگیرد:

1- از طریق پورت و کابل کنسول (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به پورت کنسول) و استفاده از نرم‌افزار امولاتور ترمینال مانند putty یا HyperTerminal به سوئیچ متصل شوید. پس از وارد کردن نام کاربری و گذر‌واژه (در صورت تعریف شدن) و در صورت لزوم اجرای دستور enable  و دریافت #switch-name  سپس با اجرای دستور copy xmodem flash primary  انتقال فایل صورت می‌گیرد. ارسال فایل در این روش  با پروتکل Xmodem انجام می‌شود و بسته به حجم فایل و سرعت ارتباط، ممکن است دقایقی طول بکشد.
2- در روش دوم با اتصال از طریق کابل شبکه و در محیط telnet (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به این شیوه دسترسی) و مشاهده محیط خط-دستور ،  با اجرای دستور copy tftp flash IP-ADDR FILENAME-STR primary انتقال فایل صورت می‌پذیرد. ارسال فایل با پروتکل tftp انجام می‌شود و می‌باید آدرس مناسب روی سوئیچ تنظیم شده باشد. (نسخه‌ای از یک نرم‌افزار رایگان tftp server در بخش نرم‌افزارهای مفید قابل دریافت است)
3- در روش سوم با اتصال از طریق کابل شبکه و وارد شدن به  محیط web gui  و  سپس دسترسی به صفحه متناظر، انتقال فایل انجام می شود. در برخی مدل‌های جدید، حتا امکان  drag & drop فراهم است.

Title Download
Gartner Magic Quadrant for Data Center Networking July 2019
  1 files      40 downloads
Download
Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure 2019
  1 files      41 downloads
Download
کاتالوگ HP PCM Plus v4 Network Management Software Series
  1 files      11 downloads
Download
نرم افزار مدیریت PCM-Software-0400B-x64
  1 files      65 downloads
Download
Release Notes for HP Networking ManagementSoftware-PCM 4.0
  1 files      6 downloads
Download
ARUBAOS-SWITCH UNSUPPORTED TRANSCEIVER GUIDE V2
  1 files      19 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8200zl-6200yl-6600 نسخه K_15_18_0021
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400 zl – 3500yl نسخه K.16.02.0027
  1 files      11 downloads
Download
HPE Service Insertion Guide Wired Switches K-KA-KB-WB 16.01
  1 files      7 downloads
Download
HPE ProVision Switch Software Troubleshooting Guide
  1 files      6 downloads
Download
HPE Networking Legacy Product Family Mini-GBIC and SFP Support Matrix
  1 files      6 downloads
Download
HPE ArubaOS-Switch Power Over Ethernet (PoE-PoE+) Planning and Implementation Guide
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide
  1 files      7 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1910 نسخه Comware ver.5.20 Release 1519P06
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3800 نسخه KA.16.04.0019
  1 files      6 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3810M-5400R zl2 نسخه KB.16.08.0003
  1 files      5 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2930F-2930M نسخه WC.16.08.0003
  1 files      4 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.08.0003
  1 files      5 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2540 نسخه YC.16.08.0003
  1 files      5 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1950 Switch Series Getting Started Guide
  1 files      5 downloads
Download
HP E OfficeConnect 1950 Switch Series User Guide
  1 files      5 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 1950 نسخه CMW710-R3208P03
  1 files      4 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 1950 12XGT نسخه CMW710-R5106P03
  1 files      5 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه 16.08.0003
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.02.09
  1 files      11 downloads
Download
Management and Configuration Guide 8200zl
  1 files      12 downloads
Download
HP 8200 zl Switches Installation and Getting Started Guide
  1 files      11 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920S 8G-24G-48G Switch Series Management and Configuration Guide
  1 files      9 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920S Quick Start Guide (English)
  1 files      8 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series Installation and Getting Started Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series – Data sheets
  1 files      8 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series – QuickSpecs
  1 files      7 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2620 نسخه RA_16_04_0016
  1 files      23 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212 نسخه K.15.18.0019
  1 files      12 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه PL-PM-2.10 1810 v2
  1 files      12 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه P.02.23
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.122
  1 files      24 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.16.02.0025
  1 files      12 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه v1 16.06.0006
  1 files      15 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.06.0006
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 3810M نسخه KB.16.06.0006
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه KB.16.06.0006
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400 zl نسخه K.16.02.0025
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.02.05
  1 files      8 downloads
Download
HPE V1905 User’s Guide
  1 files      16 downloads
Download
HP V1905 Switch Series – DataSheet
  1 files      13 downloads
Download
راهنمای نصب و راه‌اندازی سوئیچ 1810 (به زبان فارسی)
  1 files      25 downloads
Download
1810 Installation and Getting Started Guide
  1 files      13 downloads
Download
P.2.22_1810G_Software
  1 files      9 downloads
Download
P.1.20_1810G_Software
  1 files      11 downloads
Download
Management and Configuration Guide 1810 v2
  1 files      11 downloads
Download
Installation and Getting Started Guide 1810 v2
  1 files      11 downloads
Download
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 1920 نسخه CMW520-R119
  1 files      10 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1920 Switch Series
  1 files      11 downloads
Download
USB-Console-Drivers-Aug2013
  1 files      273 downloads
Download
TollyReport-HPE-2920-vs-Cisco2960and3750
  1 files      11 downloads
Download
HP 640 Redundant-External Power Supply – Installation Guide
  1 files      10 downloads
Download
HP 2920 Switch Series stacking – Technical White Paper
  1 files      9 downloads
Download
HP 2920 Switch – Quick Setup Guide
  1 files      9 downloads
Download
HP 2920 Switch – Installation and Getting Started Guide
  1 files      13 downloads
Download
HP VSR1000 Virtual Services Router Installation
  1 files      14 downloads
Download
HP VSR1000 Description And Illustrated Installation
  1 files      11 downloads
Download
HPE VSR1000 Virtual Services Router Fundamentals
  1 files      10 downloads
Download
HPE VSR1000 Virtual Services Router Series data sheet
  1 files      12 downloads
Download
HPE FlexNetwork VSR1000 Virtual Services Router Series
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار VSR-1000
  1 files      407 downloads
Download
راهنمای سوئیچ 2620
  1 files      10 downloads
Download
معرفی سوئیچ 2620
  1 files      13 downloads
Download
راهنمای نصب و راه‌اندازی اولیه سوئیچ HPE V1910 (فارسی)
  1 files      15 downloads
Download
کاتالوگ فارسی سوئیچ HPE OfficeConnect 1910-24G
  1 files      19 downloads
Download
راهنمای نصب و راه‌اندازی اولیه سوئیچ 1905 (فارسی)
  1 files      13 downloads
Download
معرفی سوئیچ HP 1905-24-PoE (فارسی)
  1 files      17 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA_16_05_0003
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه K_15_18_0007
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه KB_16_05_0003
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB_16_05_0003
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 v2 نسخه PL/PM.2.08
  1 files      9 downloads
Download
نسخه آزمایشی نرم افزار – HPE Intelligent Management Center IMC – JG748AAE
  1 files      32 downloads
Download
نرم افزار HPE (Aruba) SDN Controller
  1 files      65 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 9300 نسخه 08.0.01r
  1 files      7 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه K.15.18.0017
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه k.13.68
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 8212zl k.12.62
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 6108 نسخه H.07.99
  1 files      7 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 5304XL نسخه E.11.43
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.16.02.0021
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.15.14.0007
  1 files      15 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.13.68
  1 files      16 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.12.62
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2824/2848 HPE نسخه I.10.107
  1 files      8 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.119
  1 files      11 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.121
  1 files      7 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2510 نسخه Q.11.78
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1800-24G نسخه PB.03.10
  1 files      15 downloads
Download
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for KA-KB.16.04
  1 files      9 downloads
Download
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for KA-KB.16.04
  1 files      11 downloads
Download
HPE 5400R zl2 Installation and Getting Started Guide
  1 files      11 downloads
Download
HPE Switch zl2 Modules Installation Guide
  1 files      10 downloads
Download
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for KA-KB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
HPE Switch Software Access Security Guide K-KA-KB.15.18
  1 files      9 downloads
Download
HPE Switch Software Advanced Traffic Management Guide K-KA-KB.15.18
  1 files      10 downloads
Download
HPE Switch Software Basic Operation Guide 2015-03
  1 files      11 downloads
Download
HPE Switch Software Feature and Commands Index 15.18
  1 files      10 downloads
Download
HPE Switch Software IPv6 Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 files      9 downloads
Download
HPE Switch Software Management and Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 files      10 downloads
Download
HPE Switch Software Multicast and Routing Guide K-KA-KB.15.18
  1 files      8 downloads
Download
HPE OpenFlow 1.3 Administrator Guide K-KA-KB
  1 files      8 downloads
Download
8200 zl Switch Series QuickSpecs
  1 files      7 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1810 v2 Switch Series Datasheet
  1 files      7 downloads
Download
Switch Series QuickSpecs 1810 v2 Series
  1 files      7 downloads
Download
HPE Service Insertion Guide K-KA-KB-WB.16.01
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Service Insertion Guide for 16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch OpenFlow 1.3 Administrator Guide for 16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for WB.16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for WB.16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide WB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for WB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch Access Security Guide for WB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
Aruba 2920 Switch Series QuickSpecs
  1 files      7 downloads
Download
Aruba 2920 Switch Series Datasheet
  1 files      7 downloads
Download
Power over Ethernet (PoE-PoE+) Planning and Implementation Guide
  1 files      10 downloads
Download
HPE ProVision Switch Software Troubleshooting Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE Networking Legacy ProCurve Product Family Mini-GBIC and SFP Support Matrix
  1 files      10 downloads
Download
ArubaOS-Switch Software Feature Support Matrix
  1 files      9 downloads
Download
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for RA.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for RA.16.04
  1 files      9 downloads
Download
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide RA.16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Feature and Commands Index Version 16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Basic Operation Guide for 16.04
  1 files      12 downloads
Download
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide
  1 files      13 downloads
Download
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for RA.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch Access Security Guide for RA.16.04
  1 files      8 downloads
Download
Aruba HPE Networking and Cisco CLI Reference Guide Version 3.2
  1 files      13 downloads
Download
About the ArubaOS-Switch Guides for 16.04
  1 files      7 downloads
Download
2620 Switch Series QuickSpecs
  1 files      8 downloads
Download
2620 Switch Series Datasheet
  1 files      8 downloads
Download
2620 Brochure
  1 files      9 downloads
Download
HPE 2530 Switches Installation and Getting Started Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE 2530 Switches 24-48-port Quick Setup Guide
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch REST API Guide
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for YA-YB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch MIB and Trap Support Matrix
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for YA-YB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide YA-YB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for YA-YB.16.04
  1 files      8 downloads
Download
ArubaOS-Switch Access Security Guide for YA-YB.16.04
  1 files      7 downloads
Download
Aruba OS-Switch Mobility Access Switch (MAS) Feature Integration Reference Guide
  1 files      7 downloads
Download
Aruba 2530 Switch Series QuickSpecs
  1 files      7 downloads
Download
Aruba 2530 Switch Series Datasheet
  1 files      7 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Getting Started Guide
  1 files      10 downloads
Download
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Datasheet
  1 files      8 downloads
Download
HPE Lightning Protection Guide
  1 files      10 downloads
Download
HPN SDN Controller Link Discovery
  1 files      7 downloads
Download
HPE VAN SDN Controller Software Datasheet
  1 files      10 downloads
Download
HPE VAN SDN Controller 2.7 Troubleshooting Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE VAN SDN Controller 2.7 Programming Guide
  1 files      8 downloads
Download
HPE VAN SDN Controller 2.7 Installation Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE VAN SDN Controller 2.7 Administrator Guide
  1 files      8 downloads
Download
HPE Network Protector SDN Application Administrator Guide
  1 files      7 downloads
Download
HPE Network Optimizer SDN Application – 1.4.9 Administrator Guide
  1 files      7 downloads
Download
Aruba VAN SDN Controller Software QuickSpecs
  1 files      7 downloads
Download
HPE NFV System HW 1.4 Solution Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 files      7 downloads
Download
HPE NFV System HW 1.4 Operations Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 files      7 downloads
Download
HPE Intelligent Management Center v7.3 Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 Installation Guide
  1 files      9 downloads
Download
HPE Intelligent Management Center Getting Started Guide
  1 files      8 downloads
Download
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform QuickSpecs
  1 files      8 downloads
Download
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform Datasheet
  1 files      9 downloads
Download
HPE Intelligent Management Center Enterprise and Standard Platform Administrator Guide
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.108
  1 files      13 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2620 نسخه RA.16.04.0009
  1 files      13 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.72
  1 files      12 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.04.0009
  1 files      10 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA-YB.16.04.0009
  1 files      9 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.01.06
  1 files      11 downloads
Download
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1910 نسخه Comware ver.5.20 Release 1519P03
  1 files      13 downloads
Download
نرم‌افزار (Firmware) سوئیچ‌های سری HPE 1905 نسخه 02.00.03
  1 files      20 downloads
Download

تحویل فوری ذخیره سازهای HPE MSA 2062

نسل ششم (جدیدترین) ذخیره سازهای سری  MSA

متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت درخواست خود از طریق فرم تماس با ما و یا در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ با شماره ۲۲۲۵۶۶۵۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

  error: Content is protected !!

  شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

  نشانی

  تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

  تلفن

  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

  پست الکترونیک

  info@enegar.com

  سبد خرید