این بخش شامل مستندات سوئیچ ، نرم افزارهای داخی , گزارش های آزمون و بررسی کیفی، گزارش های مقایسه ای و سایر موارد مرتبط با محصولات است.

همچنین مستندات و نسخه های آزمایشی  محصولات نرم افزاری مرتبط با حوزه شبکه مانند نرم افزار مدیریت NMS ، شبکه نرم افزاری Software Defined Networking و مجازی سازی توابع شبکه یا Network Function Virtualization مانند VSR-1000 در این بخش قرار دارند.

مستندات و نرم افزار داخلی سوئیچ های HPE/aruba همواره و بطور رایگان  از سایت کمپانی سازنده قابل دریافت می‌باشد  و در عین حال  برخی مستندات و تازه ترین نسخه های نرم افزار داخلی (Firmware) برخی سوئیچ ها  از سایت HPE  دریافت شده و در این بخش قرار گرفته  است. بنابه توصیه کارخانه سازنده بهتر است  همواره سویچ ها  با تازه ترین نسخه های نرم افزاری به روز شوند.

جهت ارتقاء نرم افزار داخلی (firmware) سوئیچ می بایست جدیدترین نسخه  مربوط به آن مدل دریافت گردد و توصیه می شود پیش از اقدام به ارتقای نرم افزاری، فایل release note متناظر با آن firmware  جهت آگاهی یافتن از مراحل و پیش نیازها، مطاله شود و همچنین توصیه می شود تنظیمات روی یک فایل ذخیره شوند. روش ارتقای نرم افزار داخلی، بسته به مدل سوئیچ و شرایط ممکن است از سه طریق زیر صورت بگیرد:

1- از طریق پورت و کابل کنسول (قابل اجرا روی سوئیچ های مجهز به پورت کنسول) و استفاده از نرم افزار امولاتور ترمینال مانند putty یا HyperTerminal به سوئیچ متصل شوید. پس از وارد کردن نام کاربری و گذر واژه (در صورت تعریف شدن) و در صورت لزوم اجرای دستوت enable  و دریافت #swich-name  سپس با اجرای دستور copy xmodem flash primary  اتنقال فایل صورت می گیرد. ارسال فایل در این روش  با پروتکل Xmodem انجام می‌شود و بسته به حجم فایل و سرعت ارتباط ممکن است دقایقی طول بکشد.
2- در روش دوم با اتصال از طریق کابل شبکه و در محیط telnet (قابل اجرا روی سوئیچ های مجهز به این شیوه دسترسی) و مشاهده محیط خط-دستور ،  با اجرای دستور copy tftp flash IP-ADDR FILENAME-STR primary انتقال فایل صورت می‌پذیرد. ارسال فایل با پروتکل tftp انجام می شود و می باید آدرس مناسب روی سوئیچ تنظیم شده باشد. (نسخه ای از یک نرم افزار رایگان tftp server در بخش نرم افزارهای مفید قابل دریافت است)
3- در روش سوم با اتصال از طریق کابل شبکه و وارد شدن به  محیط web gui  و  سپس دسترسی به صفحه متناظر، انتقال فایل انجام می شود. در برخی مدل های جدید حتا امکان  drag & drop فراهم است.

عنوان دانلود
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 1920 نسخه CMW520-R119
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPE OfficeConnect 1920 Switch Series
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
USB-Console-Drivers-Aug2013
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
TollyReport-HPE-2920-vs-Cisco2960and3750
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP 640 Redundant-External Power Supply – Installation Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP 2920 Switch Series stacking – Technical White Paper
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP 2920 Switch – Quick Setup Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP 2920 Switch – Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP VSR1000 Virtual Services Router Installation
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HP VSR1000 Description And Illustrated Installation
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VSR1000 Virtual Services Router Fundamentals
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VSR1000 Virtual Services Router Series data sheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE FlexNetwork VSR1000 Virtual Services Router Series
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار VSR-1000
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
راهنمای سوئیچ 2620
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
معرفی سوئیچ 2620
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
راهنمای سوئیچ 1910
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
معرفی سوئیچ 1910
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
راهنمای سوئیچ 1905
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
معرفی سوئیچ 1905
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA_16_05_0003
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه K_15_18_0007
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 5400r zl2 نسخه KB_16_05_0003
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB_16_05_0003
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1810 نسخه PM.2.08
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نسخه آزمایشی نرم افزار HPE Intelligent Management Center IMC – JG748AAE
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار HPE (Aruba) SDN Controller
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 9300 نسخه 08.0.01r
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه K.15.18.0017
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 8212zl نسخه k.13.68
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار Firmware سوئیچ های سری 8212zl k.12.62
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 6108 نسخه H.07.99
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 5304XL نسخه E.11.43
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.16.02.0021
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.15.14.0007
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.13.68
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 3500YL نسخه K.12.62
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2824/2848 HPE نسخه I.10.107
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.119
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.121
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2510 نسخه Q.11.78
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1800-24G نسخه PB.03.10
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE 5400R zl2 Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch zl2 Modules Installation Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for KA-KB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Access Security Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Advanced Traffic Management Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Basic Operation Guide 2015-03
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Feature and Commands Index 15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software IPv6 Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Management and Configuration Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Switch Software Multicast and Routing Guide K-KA-KB.15.18
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE OpenFlow 1.3 Administrator Guide K-KA-KB
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
8200 zl Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE OfficeConnect 1810 Switch Series Datasheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
1810 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Service Insertion Guide K-KA-KB-WB.16.01
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Service Insertion Guide for 16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch OpenFlow 1.3 Administrator Guide for 16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for WB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for WB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide WB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for WB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for WB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba 2920 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba 2920 Switch Series Datasheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Power over Ethernet (PoE-PoE+) Planning and Implementation Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE ProVision Switch Software Troubleshooting Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Networking Legacy ProCurve Product Family Mini-GBIC and SFP Support Matrix
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Software Feature Support Matrix
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for RA.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for RA.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide RA.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Feature and Commands Index Version 16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Basic Operation Guide for 16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX Transceiver Guide
  1 فایل      2 دانلودها
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for RA.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for RA.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba HPE Networking and Cisco CLI Reference Guide Version 3.2
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
About the ArubaOS-Switch Guides for 16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
2620 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
2620 Switch Series Datasheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
2620 Brochure
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE 2530 Switches Installation and Getting Started Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE 2530 Switches 24-48-port Quick Setup Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch REST API Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Multicast and Routing Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch MIB and Trap Support Matrix
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch IPv6 Configuration Guide YA-YB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Advanced Traffic Management Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
ArubaOS-Switch Access Security Guide for YA-YB.16.04
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba OS-Switch Mobility Access Switch (MAS) Feature Integration Reference Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba 2530 Switch Series QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba 2530 Switch Series Datasheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Getting Started Guide
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPE OfficeConnect 1910 Switch Series Datasheet
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPE Lightning Protection Guide
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPN SDN Controller Link Discovery
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VAN SDN Controller Software Datasheet
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Troubleshooting Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Programming Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Installation Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE VAN SDN Controller 2.7 Administrator Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Network Protector SDN Application Administrator Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Network Optimizer SDN Application – 1.4.9 Administrator Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
Aruba VAN SDN Controller Software QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE NFV System HW 1.4 Solution Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE NFV System HW 1.4 Operations Guide for Red Hat OpenStack Platform SW 10.0.2
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Intelligent Management Center v7.3 Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 Installation Guide
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPE Intelligent Management Center Getting Started Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform QuickSpecs
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise Software Platform Datasheet
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
HPE Intelligent Management Center Enterprise and Standard Platform Administrator Guide
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری 2626/2650 HPE نسخه H.10.108
  1 فایل      3 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2620 نسخه RA.16.04.0009
  1 فایل      3 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 2610 نسخه R.11.72
  1 فایل      1 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2920 نسخه WB.16.04.0009
  1 فایل      2 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE (Aruba) 2530 نسخه YA-YB.16.04.0009
  1 فایل      0 دانلود
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1920S نسخه PD.01.06
  1 فایل      2 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1910 نسخه Comware ver.5.20 Release 1519P03
  1 فایل      2 دانلودها
دانلود
نرم افزار (Firmware) سوئیچ های سری HPE 1905 نسخه 02.00.03
  1 فایل      1 دانلود
دانلود

  شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

  نشانی

  تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

  تلفن

  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

  پست الکترونیک

  info@enegar.com

  سبد خرید