مرجع مقایسه دستورات Cisco و HPE

مرجع مقایسه دستورات Cisco و HPE

۹۸۴ بازدید

نسخه
تعداد دانلود115
حجم فایل17.9 MB
تاریخ آپلودآذر ۴, ۱۳۹۶
Verify CAPTCHA to Download

مشخصات کتاب

نام انگلیسی:  Aruba HPE Networking and Cisco CLI Reference Guide Version 3.2

نام فارسی: مرجع راهنمای واسط خط فرمان HPE – Aruba و Cisco نسخه ۳٫۲

تعداد صفحات: ۶۲۸

حجم فایل پی‌دی‌اف: ۱۸٫۴ مگابایت

ناشر کتاب: Hewlett Pakard Enterprise

زبان کتاب: انگلیسی

سال انتشار: ۲۰۱۶

مقدمه

کمپانی HPE -Aruba Networking تمامی سوئیچ‌های شبکه را علاوه بر مدیریت خط-دستور (CLI)، مجهز به محیط مدیریتی گرافیکی بسیار پیشرفته و کارآمد (GUI) نموده است و در عین حال با هدف راهنمایی کارشناسان شبکه آشنا با محصولات Cisco که قصد بکارگیری و مدیریت سوئیچ‌های HPE را دارند، این مرجع مقایسه‌ای دستورات را تهیه کرده است. همچنین  استفاده از این راهنما در مدیریت شبکه‌های متشکل از تجهیزات ساخت کمپانی‌های مختلف (Multi-Vendor) می‌تواند بسیار موثر باشد.

در این کتاب مرجع، دستورات سه سیستم عامل سوئیچ به صورت موضوعی و با فهرست‌بندی دقیق با هم مقایسه شده است:

HPE ProVision  (لازم به ذکر است به دنبال خرید کمپانی Aruba توسط HPE، سیستم عامل HPE ProVision به Aruba OS تغییر نام داده است)

HPE Comware version 5 و HPE Comware version 7

Cisco IOS

نمونه‌ای از بخش‌های مقایسه‌ای کتاب در تصویر ذیل آورده شده است:

Commands

 فهرست انگلیسی

 

Introduction ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Revisions Status ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Version 3.0 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Version 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Version 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Comware 5 and Comware 7 Integration ………………………………………………………………………………………………………………. 8
Using This Guide …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Comware Differences ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Navigation Differences Among CLIs ……………………………………………………………………………………………………………….. 10
Configuration Differences Among CLIs ………………………………………………………………………………………………………….. 10
Terminology Differences …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Disclaimer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Comparing View and Configuration Prompts …………………………………………………………………………………………………… 12
Comparing Frequently Used Commands …………………………………………………………………………………………………………… 12
Chapter 1 Basic Switch Management ………………………………………………………………………………………………………………… 13
a) Management Access ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
b) Configuration Access…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
c) Console Access—Baud Rate…………………………………………………………………………………………………………………………. 15
c) Console and Virtual Terminal Access—Timeout ………………………………………………………………………………………. 16
d) Reload & Timed Reload ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
e) USB …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
f) System and Environment ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
g) Remote Management Sessions—Viewing ………………………………………………………………………………………………… 29
g) Remote Management Sessions—Terminating …………………………………………………………………………………………. 32
h) Tech Support Information Output Listing …………………………………………………………………………………………………. 35
i) Filtering Output show running-config and display current-configuration …………………………………………… 37
j) Motd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
k) Source Interface for Management Communications ………………………………………………………………………………. 39
Chapter 2 Switch User ID and Password, and Console Access ……………………………………………………………………… 42
2
a) Local User ID and Password, and console access …………………………………………………………………………………….. 42
b) Recover Lost Password …………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
c) Protect Local Password …………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
d) Role based management ……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
e) Password complexity …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
Chapter 3 Image or Operating System File Management ……………………………………………………………………………… 81
Chapter 4 Configuration File Management ………………………………………………………………………………………………………. 96
Chapter 5 Syslog Services …………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
Chapter 6 Time Service ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
a) NTP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
b) SNTP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
Chapter 7 SNMP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
a) SNMP Version 1 and Version 2c ……………………………………………………………………………………………………………….. 133
b) SNMP Version 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
Chapter 8 CLI Management Access – Telnet and SSH …………………………………………………………………………………. 158
a) Telnet …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158
b) SSH ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 165
Chapter 9 GUI Management Access – HTTP and HTTPS ……………………………………………………………………………… 176
a) HTTP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 176
b) HTTPS – SSL (Self-Signed Certificates) …………………………………………………………………………………………………….. 181
Chapter 10 RADIUS Authentication for Switch Management …………………………………………………………………….. 188
a) Basic Configuration …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
b) Privilege Mode …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 209
c) Commands Authorization ………………………………………………………………………………………………………………………….. 212
d) RADIUS Accounting ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 214
Chapter 11 TACACS+/HWTACACS Authentication for Switch Management ………………………………………….. 217
a) Basic Configuration …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217
b) Privilege Mode …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 232
c) TACACS Accounting ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 235
Chapter 12 Discovery Protocols – LLDP and CDP …………………………………………………………………………………………. 238
a) LLDP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 238
b) CDP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 245
3
Chapter 13 Out-of-Band Management ………………………………………………………………………………………………………….. 253
Chapter 14 Job Schedule …………………………………………………………………………………………………………………………………… 268
Chapter 15 Interface or Port Information and Nomenclature …………………………………………………………………….. 275
Chapter 16 VLAN Management ……………………………………………………………………………………………………………………….. 291
a) Creating and Naming VLANs ……………………………………………………………………………………………………………………. 291
b) Assigning Ports or Interfaces to VLANs ………………………………………………………………………………………………….. 297
c) Assigning an IP Address to a VLAN ………………………………………………………………………………………………………….. 313
d) IP Helper to Relay / Forward DHCP Requests ………………………………………………………………………………………… 315
Chapter 17 Advanced VLAN Features …………………………………………………………………………………………………………….. 321
a) Private VLAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 321
b) MVRP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 337
c) VxLAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 344
Chapter 18 PoE (Power over Ethernet) ……………………………………………………………………………………………………………. 347
Chapter 19 VoIP Support ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 353
Chapter 20 Link Aggregation – LACP and Trunk …………………………………………………………………………………………… 359
a) Link Aggregation Control Protocol (LACP) ……………………………………………………………………………………………… 359
b) Trunk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 366
Chapter 21 RSTP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 371
Chapter 22 MSTP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 382
Chapter 23 PVST/PVST+/RPVST/RPVST+ ………………………………………………………………………………………………………. 405
Chapter 24 RIP – v1 and v2……………………………………………………………………………………………………………………………….. 418
Chapter 25 OSPFv2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 422
a) Single Area ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 422
b) Multiple Areas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 425
c) Stub ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 427
d) Totally Stubby ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 428
e) Show or Display OSPF Commands …………………………………………………………………………………………………………… 429
Chapter 26 BGP version 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 435
a) eBGP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 436
b) iBGP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 448
Chapter 27 VRRP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 453
Chapter 28 ACLs …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 460
4
a) Definitions of Standard or Basic ACLs and Extended or Advanced ACLs ………………………………………….. 460
b) ACL Fundamental Configuration Options ………………………………………………………………………………………………. 461
Standard/Basic ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 461
Extended/Advanced ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 461
c) Routed/Layer 3 ACL (RACL) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 470
Standard or Basic ACL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 470
Extended or Advanced ACL ……………………………………………………………………………………………………………………….. 470
d) VLAN/Layer 2 Based ACL (VACL) ……………………………………………………………………………………………………………… 476
Standard or Basic ACL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 476
Extended or Advanced ACL ……………………………………………………………………………………………………………………….. 476
e) Port ACL (PACL) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 483
Standard or Basic ACL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 483
Extended or Advanced ACL ……………………………………………………………………………………………………………………….. 483
Chapter 29 QoS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 487
QoS Operational Characteristics …………………………………………………………………………………………………………………… 487
a) QoS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 488
b) Rate Limiting………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 499
Chapter 30 IP Multicast ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 504
a) PIM Dense …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 505
b) PIM Sparse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 509
c) IGMP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 518
Chapter 31 Spanning Tree Hardening …………………………………………………………………………………………………………….. 520
a) UDLD and DLDP ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 522
b) BPDU Protection and BPDU Guard ………………………………………………………………………………………………………….. 526
c) Loop Protection …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 527
d) Root Guard …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 529
Chapter 32 DHCP Snooping ……………………………………………………………………………………………………………………………… 530
Chapter 33 ARP Protection, ARP Detection, and Dynamic ARP Inspection ……………………………………………… 539
Chapter 34 Connection Rate Filtering …………………………………………………………………………………………………………….. 547
Chapter 35 802.1X Authentication …………………………………………………………………………………………………………………… 552
a) 802.1X Authentication ………………………………………………………………………………………………………………………………… 552
5
b) MAC Authentication …………………………………………………………………………………………………………………………………… 572
c) Web or Portal Authentication ……………………………………………………………………………………………………………………. 581
Chapter 36 Port Mirroring or Port Span …………………………………………………………………………………………………………. 594
a) Local Mirror or SPAN ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 594
b) Remote Mirror or RSPAN ………………………………………………………………………………………………………………………….. 599
Chapter 37 HP 3800 Stacking / HP IRF / Cisco Switch Stacks …………………………………………………………………….. 606
Appendix A Comware Platforms – Default configuration ……………………………………………………………………………. 613
Appendix B Comware CLI Commands in ProVision Software …………………………………………………………………….. 614
a) Fundamental Commands …………………………………………………………………………………………………………………………… 614
b) Display Commands …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 615
Index ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 620

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  error: Content is protected !!

  شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

  نشانی

  تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

  تلفن

  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

  پست الکترونیک

  info@enegar.com

  سبد خرید