سرورهای HPE DL360 Gen10 Plus Server

تخفیف!

سرورهای HPE DL360 Gen10 Plus Server

آیا برای پیشبرد کسب و کار نیاز دارید زیرساخت های فناوری اطلاعات خود را به طور موثر گسترش دهید یا به روز کنید؟ سرور جمع و جور 1U HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus که برای بارهای کاری و محیط های مختلف قابل تطبیق است، عملکرد بهتری را با تعادل مناسبی از گسترش و تراکم ارائه می دهد.

سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus که برای تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری عالی طراحی شده و با ضمانت جامع پشتیبانی می‌شود، برای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فیزیکی، مجازی یا کانتینری ایده‌آل است.

سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus از نسل سوم پردازنده های مقیاس پذیر Intel® Xeon® با حداکثر 40 هسته، به علاوه 3200 MT/s HPE DDR4 SmartMemory تا 4.0 ترابایت در هر سوکت پشتیبانی می کند.

با معرفی PCIe Gen4 و Intel® Software Guard Extensions (SGX) در بخش دو سوکتی، سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus با ارائه قابلیت‌های محاسباتی، حافظه، ورودی/خروجی و امنیتی ممتاز برای مشتریانی که به عملکرد اهمیت بیشتری میدهند، نسل دهم را به کمال میرساند.

توضیحات

Processors – Up to 2 of the following, depending on model.

Notes:

– The 2nd digit of the processor model number “x3xx” is used to denote the processor generation (i.e. 3 = 3rd generation).

– This table covers the public Intel offering only.

– For more information regarding Intel Xeon processors, please see the following http://www.intel.com/xeon.

Intel Xeon Processor
Processor SuffixDescriptionOffering
MMedia and AI OptimizedMedia, AI and HPC Segment Optimized for lower TDP & higher frequencies, targeting following use cases: Media Processing and Delivery, Deep Learning Inference, Media Analytics wrokloads and HPC acceleration.
NNFV/Networking OptimizedSKUs specifically designed for NFV and networking workloads, such as: L3 fwding, 5G UPF, OVS DPDK, VPP FIB router, VPP IPsec, web server/NGINX, vEPC, vBNG, and vCMTS. SKUs have higher base frequency with lower TDPs to enable best performance/WattUp to 4.5 TB addressable memory per socket.
PHigh performance IaaSOptimized for orchestration efficiency, IaaS higher frequency for VM markets.
SMax SGX EnclaveSupports Software Guard Extensions maximum enclave size (512GB).
U1 Socket OptimizedFocused on single socket (1P) configurations, delivering competitive system perf/$. Does not support two socket (2P) arrangements.
VHigh VM DensityOptimized for orchestration efficency and high density, lower power VM environments.
YSpeed Select – Performance ProfileIntel® SST-PP (performance profile) provides the ability to set a guaranteed base frequency for a specific number of cores, and assign this performance profile to a particular application/workload to guarantee performance requirements. Also enables configuration of settings during runtime and provides additional frequency profile arrangement opportunities.

Notes:

– 4.0TB maximum RAM per socket.

– 64 PCIe 4.0 lanes.

– 1.5 MB L3 cache/core, except on 6354 and 6346 processors (2.16 and 2.25 MB L3/core respectively).

– “U” processors (i.e. 6314U, 6312U) only supported in single socket configurations.

– Intel SST-CP (Core Power)- Enables flexibility for workloads that benefit from higher base frequency on a subset of the processor’s cores. While the max turbo frequency across the cores remain constant across the cores, a subset of the cores can be assigned as to run at a higher base frequency than specified, while the other cores run at lower base frequency.

– Intel SST-TF (Turbo Frequency)- Enables flexibility for workloads that benefit from higher turbo frequency on a subset of the processor’s cores. While the base frequency remains constant across the cores, a subset of the cores can be assigned to run at a higher turbo frequency than specified, while the other cores run at lower turbo frequency.

– Intel SST-BF (Base Frequency)- Allows the configuration of a guaranteed higher base frequency, for a specific number of cores, to support those workloads and applications that are not optimized for turbo frequencies.

– Intel Speed select SST-BF, SST-TF, SST-CP supported on Gold and Platinum processors. Power Profile (SST-PP) suppported on Y, and select V, S and N processors.

 

3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
Intel Xeon ModelsCPU FrequencyCoresL3 CachePowerUPIDDR4SGX Enclave size
Platinum 8380 Processor2.3 GHz4060 MB270W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s512GB
Platinum 8368 Processor52.4 GHz3857 MB270W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s512GB
Platinum 8362 Processor62.8 GHz3248 MB265W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Platinum 8360Y Processor2.4 GHz4

2.5 GHz

2.6 GHz

364

32

24

54 MB250W4

250W

220W

3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Platinum 8358P Processor12.6 GHz3248 MB240W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s8GB
Platinum 8358 Processor2.6 GHz3248 MB250W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Platinum 8352Y Processor2.2 GHz4

2.3 GHz

2.6 GHz

324

24

16

48 MB205W4

185W

185W

3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Platinum 8352V Processor1,22.1 GHz4

2.0 GHz

2.0 GHz

364

32

24

54 MB195W4

180W

155W

3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s8GB
Platinum 8352S Processor22.2 GHz4

2.3 GHz

2.6 GHz

324

24

16

48 MB205W4

185W

185W

3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s512GB
Platinum 8352M Processor2,4,62.3 GHz4

2.4 GHz

2.6 GHz

324

28

24

48 MB185W4

185W

185W

3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Platinum 8351N Processor32.4 GHz3654 MB225WN/A2933 MT/s64GB

Notes:

– 8-Channel DDR4 @ 3200 MT/s (lower DDR4 speed may be used in segment optimized processors (i.e. Cloud, NFV, etc).

– Support for Intel Optane Persistent Memory 200 Series, enabling up to 6TB memory per socket (does not work with SGX).

– 2 socket capable, 3 UPI @ 11.2 GT/s.

– Advanced RAS (except 8358P), AVX-512 2 FMA, SGX 64GB, TME-MT 64 keys.

– 1Deterministic base frequency rating only applicable to VM workloads. Other workloads may see throttling.

– 2Supports Intel® Speed Select Performance Profile (SST-P), even though not being a “Y” processor.

– 3Single socket capable even though not being a “U” processor. No dual socket support.

– 4Default Speed Select Performance Profile value.

– 5Does not support Sub-NUMA 2 (SNC2).

– 6Does not support Intel Speed Select Technology – Base Frequency (SST-BF).

 

3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
Intel Xeon ModelsCPU FrequencyCoresL3 CachePowerUPIDDR4SGX Enclave size
Gold 6354 Processor3.0 GHz1839 MB205W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6348 Processor2.6 GHz2842 MB235W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6346 Processor3.1 GHz1636 MB205W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6342 Processor2.8 GHz2436 MB230W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6338N Processor12.2 GHz3248 MB185W3 @ 11.2 GT/s2667 MT/s64GB
Gold 6338 Processor2.0 GHz3248 MB205W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6336Y Processor2.4 GHz3

2.9 GHz

3.1 GHz

243

12

8

36 MB185W3

150W

150W

3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6334 Processor3.6 GHz818 MB165W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6330N Processor12.2 GHz2842 MB165W3 @ 11.2 GT/s2667 MT/s64GB
Gold 6330 Processor2.0 GHz2842 MB205W3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s64GB
Gold 6326 Processor2.9 GHz1624 MB185W3 @ 11.2 GT/s3200 MT/s64GB
Gold 6314U Processor22.3 GHz3248 MB205WN/A3200 MT/s64GB
Gold 6312U Processor22.4 GHz2436 MB185WN/A3200 MT/s64GB

Notes:

– 8-channel DDR4 @ 3200 MT/s (lower DDR4 speed may be used in segment optimized processors (i.e. NFV, etc).

– Support for Intel Optane Persistent Memory 200 Series, enabling up to 6TB memory per socket (does not work with SGX).

– 2 sockets capable, 3 UPI @ 11.2 GT/s.

– Advanced RAS, AVX-512 2 FMA, SGX 64GB, TME-MT 64 keys.

– 1Deterministic base frequency rating only applicable for NFV workloads. Other workloads may see throttling.

– 2Single socket capable, no dual socket support

– 3Default Speed Select Performance Profile value.

 

3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
Intel Xeon ModelsCPU FrequencyCoresL3 CachePowerUPIDDR4SGX Enclave size
Gold 5320 Processor2.2 GHz2639 MB185W3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s64GB
Gold 5318Y Processor2.1 GHz3

1.9GHz

2.0GHz

243

24

22

36 MB165W3

150W

150W

3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s64GB
Gold 5318S Processor12.1 GHz3

1.9GHz

2.0GHz

243

24

22

36 MB165W3

150W

150W

3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s512GB
Gold 5318N Processor1,22.1 GHz3

2.0GHz

243

20

36 MB150W3

135W

3 @ 11.2 GT/s2667 MT/s64GB
Gold 5317 Processor3.0 GHz1218 MB150W3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s64GB
Gold 5315Y Processor3.2 GHz3

3.2GHz

3.4GHz

83

6

4

12 MB140W3

125W

115W

3 @ 11.2 GT/s2933 MT/s64GB

Notes:

– 8-channel DDR4 @ 2933 MT/s (lower DDR4 speed may be used in segment optimized processors (i.e. NFV, etc).

– Support for Intel Optane Persistent Memory 200 Series, enabling up to 6TB memory per socket (does not work with SGX).

– 2 sockets capable, 3 UPI @ 11.2 GT/s.

– Advanced RAS, AVX-512 2 FMA, SGX 64GB, TME-MT 64 keys.

– 1Supports Intel® Speed Select Performance Profile (SST-P), even though not being a “Y” processor.

– 2Deterministic base frequency rating only applicable for NFV workloads. Other workloads may see throttling.

– 3Default Speed Select Performance Profile value.

 

3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
Intel Xeon ModelsCPU FrequencyCoresL3 CachePowerUPIDDR4SGX Enclave size
Silver 4316 Processor2.3 GHz2030 MB150W2 @ 10.4 GT/s2667 MT/s8GB
Silver 4314 Processor12.4 GHz1624 MB135W2 @ 10.4 GT/s2667 MT/s8GB
Silver 4310 Processor2.1 GHz1218 MB120W2 @ 10.4 GT/s2667 MT/s8GB
Silver 4309Y Processor2.8 GHz2

2.6GHz

2.3GHz

82

8

8

12 MB105W 2

95W

85W

2 @ 10.4 GT/s2667 MT/s8GB

Notes:

– 8-channel DDR4 @ 2667 MT/s.

– 2 sockets capable, 2 UPI @ 10.4 GT/s.

– Standard RAS, AVX-512 2 FMA, SGX 8GB, TME-MT 64 keys.

– 1Supports Intel Optane Persistent Memory 200 Series, enabling up to 6TB memory per socket (does not work with SGX).

– 2Default Speed Select Performance Profile value.

Chipset

Intel C621A Chipset

Notes: For more information regarding Intel® chipsets, please see the following URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets/server-chipsets.html

System Management Chipset

HPE iLO 5 ASIC

Notes: Read and learn more in the iLO QuickSpecs.

 

Memory
 

TypeHPE DDR4 SmartMemoryRegistered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM)
DIMM Slots Available3216 DIMM slots per processor, 8 channels per processor, 2 DIMMs per channel
Maximum capacity (LRDIMM)8.0 TB32 x 256 GB LRDIMM @ 3200 MT/s
Maximum capacity (RDIMM)2.0 TB32 x 64 GB RDIMM @ 3200 MT/s
Maximum capacity

(Intel Persistent Memory)

8.0 TB16 x 512 GB Intel Persistent Memory 200 Series for HPE
Notes:

– All processors support up to 6TB memory per socket.

– Mixing of RDIMM and LRDIMM memory is not supported.

– To realize the performance memory capabilities listed in this document, HPE DDR4 SmartMemory is required.

– For additional information, please see the HPE DDR4 SmartMemory QuickSpecs.

– Intel Persistent Memory 200 series only supported on Gold and Platinum Processors.

– For General Server Memory and Persistent Memory Population Rules and Guidelines for Gen10 Plus see details here: http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules

 

Memory Protection

 

Advanced ECC

Advanced ECC uses single device data correction to detect and correct single and all multibit error that occurs within a single DRAM chip.

 

Online Spare

Memory online spare mode detects a rank that is degrading and switches operation to the spare rank.

Notes: For more information see our Memory RAS feature technical whitepaper.

Expansion Slots
Primary GPU Riser
Expansion Slots #TechnologyBus WidthConnector WidthProcessorSlot Form Factor
1PCIe 4.0x16x16CPU 1Full-height, up to 9.5″ length
2PCIe 4.0x16x16CPU 1Low Profile, up to 9.5″ length

Notes: The specifications above correspond with the default primary riser.

 
Primary PCIe M.2 Riser with HW RAID support (NS204i-r)
Expansion Slots #TechnologyBus WidthConnector WidthProcessorSlot Form Factor
1PCIe 4.0x16x16CPU 1Full-height, up to 9.5″ length
2PCIe 4.0X8X8CPU 1Low Profile, up to 9.5″ length

 

Notes:

­  Does not include M.2 media, 22110 capable.

­  Requires high performance fan kit (P26477-B21).

Primary NVMe Riser
Expansion Slots #TechnologyBus WidthConnector WidthProcessorSlot Form Factor
1PCIe 4.0x16x16CPU 1Full-height, up to 9.5″ length
2PCIe 4.0x8x8CPU 1Low Profile, up to 9.5″ length

Notes: Requires high performance fan kit (P26477-B21).

 

Secondary Riser*
Expansion Slots #TechnologyBus WidthConnector WidthProcessorSlot Form Factor
3PCIe 4.0x16x16CPU 2Low Profile or

Full-height, up to 9.5″ length

Notes: If secondary full height kit is installed, then primary PCIe Slot #2 cannot be used. Only 2 full height slots are supported.
Internal Storage Devices

· Optical Drive

Available on 8 SFF and 4 LFF CTO Servers as an option (DVD-ROM or DVD-RW)

· Hard Drives

None ship standard

Storage Controllers

 

NVMe Boot Devices

· HPE DL36X Gen10 Plus x16/x8 M.2 NS204i-r Riser

· HPE NS204i-p NVMe PCIe3 OS Boot Device

 

Software RAID

· HPE Smart Storage SR100i SR Gen10 Plus SW RAID

Notes:

– All models feature an embedded storage controller, capable of operating on AHCI or SR100i modes, with embedded software supporting RAID for either up to 14 SATA drives or 2 NVMe SSDs. In addition, all models feature 2 x8 PCIe 4.0 connectors per socket for NVMe SSDs, which must be used on SR100i mode. NVMe SSDs are qualified on SFF models only.

– HPE Smart Storage SR100i SR Gen10 Plus SW RAID will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional controller will be needed, and for CTO orders please also select Legacy mode setting (758959-B22).

– HPE Smart Storage SR100i SR Gen10 Plus SW RAID is off by default and must be enabled.

– Supports Microsoft Windows Server only.

– For Linux users, HPE offers a solution that uses in-distro open-source software to create a two-disk RAID 1 boot volume. For more information visit: https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/lsrrb/

 

· Intel VROC NVMe for HPE ProLiant Gen10 Plus

Notes:

– All models feature 2 x8 PCIe 4.0 connectors per socket for NVMe connectivity. On 2P configurations, these provide support for up to 8 direct attach NVMe bays. Options available to connect 2 additional bays.

– Only supported on SFF models.

– Intel VROC for HPE ProLiant Gen10 Plus is an enterprise, hybrid Software RAID solution specifically designed for NVMe SSDs connected directly to the CPU. Intel VROC is a software-based solution utilizing Intel CPU to RAID or HBA direct connected drives and supports both Intel® SFF SSDs and HPE SFF SSDs.

– RAID Support- 0/1/5/10.

– Windows, Linux, VMware OS support.

– Host Tools- Windows GUI/CLI, Linux CLI.

– UEFI Support- HII Utility, OBSE.

– Active health monitoring of NVMe M.2 drives requires use of SMART tools.

– Intel VROC NVMe for HPE ProLiant Gen10 Plus will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional Tri-Mode controller will be needed, and for CTO orders please also select Legacy mode setting (758959-B22).

– For NVMe SSDs only, no PCIe card support.

– Intel VROC NVMe is off by default and requires licensing, see options for details.

 

· Intel Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen10 Plus

Notes:

– All models feature an embedded storage controller, with embedded software SATA RAID support for up to 14 bays.

– Intel VROC for HPE ProLiant Gen10 Plus is an enterprise, hybrid Software RAID solution specifically designed for SSDs. Intel VROC is a software-based solution utilizing Intel CPU to RAID or HBA direct connected drives and supports both Intel® SFF SSDs and HPE SFF SSDs.

– RAID Support- 0/1/5/10.

– Windows and Linux OS support.

– Host Tools- Windows GUI/CLI, Linux CLI.

– UEFI Support- HII Utility, OBSE.

– iLO Support- IML, Alert, SNMP, AHS.

– iLO Redfish- Redfish Read .

– ** Requires AMS & iLO 2.42.

– Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen10 Plus will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional storage controller will be needed, and for CTO orders please also select Legacy mode setting (758959-B22).

– Intel VROC SATA is off by default and must be enabled.

 

Essential RAID Controllers

· Broadcom MR216i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· Broadcom MR216i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller

· HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller

 

Performance RAID Controllers

· Microchip SR932i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· Microchip SR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· Broadcom MR416i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· Broadcom MR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus

· HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller

· HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller

· HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller

Notes:

– If an accelerator needs to be installed on slots 2 or 3, then an LH storage controller (low profile heatsink) should be ordered to allow it to fit in the server.

– For additional details, please see HPE Smart Array Gen10 Controllers Data Sheet.

 

Maximum Storage
StorageCapacityConfiguration
Hot Plug SFF SAS HDD24.0 TB8+2 x 2.4 TB (with optional 2 SFF cage on UMB)
Hot Plug SFF SATA HDD20.0 TB8+2 x 2.0 TB (with optional 2 SFF cage on UMB)
Hot Plug SFF SAS SSD153.0 TB8+2 x 15.3 TB (with optional 2 SFF cage on UMB)
Hot Plug SFF SATA SSD76.8 TB8+2 x 7.68 TB  (with optional 2 SFF cage on UMB)
Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD153.6 TB8+2 x 15.36 TB  (with optional 2 SFF cage on UMB)
Hot Plug LFF SAS HDD72.0 TB4 x 18 TB
Hot Plug LFF SATA HDD72.0 TB4 x 18 TB
Hot Plug LFF SAS SSD6.40 TB4 x 1.60 TB
Hot Plug LFF SATA SSD30.72 TB4 x 7.68 TB
NVMe M.2 SSD960 GB2 x 480 GB (with NS204i-p boot device or NS204i-r Riser)
Graphics

· Integrated video standard

· Video modes up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp)

· 16 MB Video Memory

· HPE iLO 5 on system management memory

· 32 MB Flash

· 4 Gbit DDR3 with ECC protection

Power Supply

· HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Notes: Available in 94% efficiency.

· HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Notes:

– Available in 94% and 96% efficiency.

– Also available in -48VDC and 227VAC/380VDC power inputs.

· HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Notes:

– Available in 94% efficiency.

– 1600W Power supplies only support high line voltage (200 VAC to 240 VAC).

 

HPE Flexible Slot (Flex Slot) Power Supplies share a common electrical and physical design that allows for hot plug, tool-less installation into HPE ProLiant Gen10 Plus Performance Servers. Flex Slot power supplies are certified for high-efficiency operation and offer multiple power output options, allowing users to “right-size” a power supply for specific server configurations. This flexibility helps to reduce power waste, lower overall energy costs, and avoid “trapped” power capacity in the data center.

 

All pre-configured servers ship with a standard 6-foot IEC C-13/C-14 jumper cord (A0K02A). This jumper cord is also included with each standard AC power supply option kit. If a different power cord is required, please check the ProLiant Power Cables web page.

 

To review the power requirements for your selected system, please use the HPE Power Advisor Tool.

 

For information on power specifications and technical content visit HPE Server power supplies.

 

Interfaces
Serial1 port – Optional
Video1 Front – Display port (optional)

1 Rear – VGA port (standard on all models)

Notes: Both ports are not active simultaneously.

Network PortsNone. Choice of OCP or stand up card, supporting a wide arrange of NIC adapters
HPE iLO Remote Mgmt Port1 GbE Dedicated
Front iLO Service Port1 standard
MicroSD SlotOptional via HPE 32GB microSD RAID1 USB Boot Device

Notes: MicroSD cards are not hot-pluggable, server must be powered down before removal.

USB 3.05 standard on all models: 1 front, 2 rear, 2 internal

+1 optional USB 2.0 front

SID (Systems Insight Display)Optional for all models

Notes: Will lose iLO Service Port if selecting this option.

Operating Systems and Virtualization Software
· Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter

· Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter

· Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter

· Microsoft Hyper-V Server: 2016, 2019 & 2022

· VMware vSphere: 6.7 U3 w /P03, 7.0 U2

· Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.9, 8.2 (64 bit, includes KVM)

· SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP5, 15 SP2 (64 bit, includes KVM & Xen) **

· Canonical Ubuntu: 20.04 LTS (64 bit)

· Oracle Linux: 7.9, 8.2

· Citrix: Hypervisor: 8.2 LTSR

 

Notes: For more information on Hewlett Packard Enterprise Certified and Supported ProLiant Servers for OS and Virtualization Software and latest listing of software drivers available for your server visit http://www.hpe.com/info/ossupport

Industry Standard Compliance

· ACPI 6.3 Compliant

· PCIe 4.0 Compliant

· WOL Support

· Microsoft® Logo certifications

· PXE Support

· USB 3.0 Compliant

· USB 2.0 Compliant (only on optional Universal Media Bay)

· SMBIOS 3.2

· Redfish API

· IPMI 2.0

· Secure Digital 4.0

· TPM 1.2 and 2.0 support

· Advanced Encryption Standard (AES)

· Triple Data Encryption Standard (3DES)

· SNMP v3

· TLS 1.2

· DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP)

· Active Directory v1.0

· ASHRAE A3/A4

Notes:

– For additional technical, thermal details regarding ambient temperature, humidity, and feature support, please visit http://www.hpe.com/servers/ashrae

– At Standard Operating Support conditions, there is no time limitation for operating the servers in ASHRAE Class A2 conditions, unless otherwise specified in the applicable product information.

· EU Lot9

Notes: European Union (EU) eco-design regulations for server and storage products, known as Lot 9, establishes power thresholds for idle state, as well as efficiency and performance in active state which vary among configurations. HPE ProLiant Gen10 Plus servers are compliant with Lot9 requirements.

Please visit: https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html for more information regarding HPE Lot 9 conformance.

· UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.6

Notes: UEFI is the default for the DL360 Gen10 Plus. Legacy mode can be selected in the field or as a factory option (758959-B22); some configuration restrictions apply.

HPE Server UEFI/Legacy ROM

 

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) is an industry standard that provides better manageability and more secured configuration than the legacy ROM while interacting with your server at boot time. HPE ProLiant Gen10 Plus servers have a UEFI Class 2 implementation and support both UEFI Mode (default) and Legacy BIOS Mode.

Notes: The UEFI System Utilities tool is analogous to the HPE ROM-Based Setup Utility (RBSU) of legacy BIOS. For more information, please visit http://www.hpe.com/servers/uefi.

 

UEFI enables numerous new capabilities specific to HPE ProLiant servers such as:

· Secure Boot and Secure Start enable for enhanced security

· Operating system specific functionality

· Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives

· USB 3.0 Stack

· Embedded UEFI Shell

· Mass Configuration Deployment Tool using iLO RESTful API that is Redfish API Conformant

· PXE boot support for IPv6 networks

· Workload Profiles for simple performance optimization

 

UEFI Boot Mode only:

· TPM 2.0 Support

· NVMe Boot Support

· Platform Trust Technology (PTT) can be enabled.

· iSCSI Software Initiator Support.

· HTTP/HTTPs Boot support as a PXE alternative.

· Boot support for option cards that only support a UEFI option ROM

Notes:

– For UEFI Boot Mode, boot environment and OS image installations should be configured properly to support UEFI.

– UEFI FIO Setting (758959-B22) can be selected to configure the system in Legacy mode in the factory for your HPE ProLiant Gen10 Plus Server.

Embedded Management

 

HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO)

Monitor your servers for ongoing management, service alerting, reporting and remote management with HPE iLO.

Learn more at http://www.hpe.com/info/ilo.

UEFI

Configure and boot your servers securely with industry standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Learn more at http://www.hpe.com/servers/uefi.

Intelligent Provisioning

Hassle free server and OS provisioning for one or more servers with Intelligent Provisioning.

Learn more at http://www.hpe.com/servers/intelligentprovisioning.

iLO RESTful API

iLO RESTful API is Redfish API conformance and offers simplified server management automation such as configuration and maintenance tasks based on modern industry standards. Learn more at http://www.hpe.com/info/restfulapi.

Server Utilities

 

Active Health System

The HPE Active Health System (AHS) is an essential component of the iLO management portfolio that provides continuous, proactive health monitoring of HPE servers. Learn more at http://www.hpe.com/servers/ahs.

Active Health System Viewer

Use the Active Health System Viewer, a web-based portal, to easily read AHS logs and speed problem resolution with HPE self-repair recommendations, to learn more visit: http://www.hpe.com/servers/ahsv.

Smart Update

Keep your servers up to date with the HPE Smart Update solution by using Smart Update Manager (SUM) to optimize the firmware and driver updates of the Service Pack for ProLiant (SPP).

Learn more at https://www.hpe.com/us/en/servers/smart-update.html.

iLO Amplifier Pack

Designed for large enterprise and service provider environments with hundreds of HPE servers, the iLO Amplifier Pack is a free, downloadable open virtual application (OVA) that delivers the power to discover, inventory and update Gen8, Gen9, Gen10 and Gen10 Plus HPE servers at unmatched speed and scale. Use with an iLO Advanced License to unlock full capabilities.

Learn more at http://www.hpe.com/servers/iLOamplifierpack.

HPE iLO Mobile Application

Enables the ability to access, deploy, and manage your server anytime from anywhere from select smartphones and mobile devices. For additional information please visit: http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp.

 
RESTful Interface Tool

RESTful Interface tool (iLOREST) is a single scripting tool to provision using iLO RESTful API to discover and deploy servers at scale. Learn more at http://www.hpe.com/info/resttool.

Scripting Tools

Provision one to many servers using your own scripts to discover and deploy with Scripting Tool (STK) for Windows and Linux or Scripting Tools for Windows PowerShell.

Learn more at http://www.hpe.com/servers/stk and http://www.hpe.com/servers/powershell.

HPE OneView Standard

HPE OneView Standard can be used for inventory, health monitoring, alerting, and reporting without additional fees. It can monitor multiple HPE server generations. The user interface is similar to the HPE OneView Advanced version, but the software-defined functionality is not available. Learn more at http://www.hpe.com/info/oneview.

 

HPE Systems Insight Manager (HPE SIM)

Ideal for environments already using HPE SIM, it allows you to monitor the health of your HPE ProLiant Servers and HPE Integrity Servers. Also provides you with basic support for non-HPE servers. HPE SIM also integrates with Smart Update Manager to provide quick and seamless firmware updates. Learn more at http://www.hpe.com/info/hpesim.

Security

· UEFI Secure Boot and Secure Start support

· Immutable Silicon Root of Trust

· FIPS 140-2 validation

· Common Criteria certification

· Configurable for PCI DSS compliance

· Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser

· Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA)

· iLO Security Modes

· Granular control over iLO interfaces

· Smart card (PIV/CAC) and Kerberos based 2-factor Authentication

· Tamper-free updates – components digitally signed and verified

· Secure Recovery – recover critical firmware to known good state on detection of compromised FW

· Ability to rollback firmware

· Secure erase of NAND

· TPM (Trusted Platform Module)

· Bezel Locking Kit

· Chassis Intrusion detection option

HPE Trusted Platform Module

HPE Trusted Platform Module 2.0 is included on Pre-Configured models and can be enabled and disabled using the BIOS.

Notes:The TPM (Trusted Platform Module) is a microcontroller chip that can securely store artifacts used to authenticate the server platform. These artifacts can include passwords, certificates and encryption keys.

Warranty

This product is covered by a global limited warranty and supported by HPE Services and a worldwide network of Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel Partners resellers. Hardware diagnostic support and repair is available for three years from date of purchase. Support for software and initial setup is available for 90 days from date of purchase. Enhancements to warranty services are available through HPE Pointnext operational services or customized service agreements. Hard drives have either a one year or three year warranty; refer to the specific hard drive QuickSpecs for details.

 

Notes: Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response. Warranty repairs may be accomplished through the use of Customer Self Repair (CSR) parts. These parts fall into two categories: 1) Mandatory CSR parts are designed for easy replacement. A travel and labor charge will result when customers decline to replace a Mandatory CSR part; 2) Optional CSR parts are also designed for easy replacement but may involve added complexity. Customers may choose to have Hewlett Packard Enterprise replace Optional CSR parts at no charge. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at:

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/.

مشخصات فنی محصول

System Unit

Dimensions  (Height x Width x Depth)

SFF Drives

· 4.29 x 43.46 x 74.19 cm

1.69 x 17.11 x 29.21 in

LFF Drives

· 4.29 x 43.46 x 77.31 cm

1.69 x 17.11 x 30.44 in

Weight (approximate)

· 13.29 kg (29.29 lb)

– SFF minimum: One drive, one processor, one power supply, two heatsinks, one Smart Array controller, and five fans.

· 18.11 kg (39.92 lb)

– SFF maximum: 10 drives, two processors, two power supplies, two heatsinks, one Smart Array controller and seven fans.

· 15.09 kg (33.27 lb)

– LFF minimum: one drive, one processor, one power supply, two heatsinks, one Smart Array controller and five fans.

· 19.45 kg (42.88 lb)

– LFF maximum: Four drives, two processors, two power supplies, two heatsinks, one Smart Array controller and seven fans.

Input Requirements (per power supply)

 Rated Line Voltage

· For 1600W (Platinum): 200-240 VAC

· For 800W (Titanium): 200-240 VAC

· For 800W (Platinum): 100-240 VAC

· For 800W (Universal): 200-277 VAC

· For 800W (-48VDC): -40 Vdc to -72 Vdc

· 500W (Platinum): 100-240 VAC

BTU Rating

 Maximum

· For 1600W Power Supply: 5918 BTU/hr (at 200 VAC), 5888 BTU/hr (at 220 VAC), 5884 BTU/hr (at 240 VAC)

· For 800W (Titanium) Power Supply: 2905 BTU/hr (at 200 VAC), 2899 BTU/hr (at 220 VAC), 2893 BTU/hr (at 240 VAC)

· For 800W (Platium) Power Supply: 3067 BTU/hr (at 100 VAC), 2958 BTU/hr (at 200 VAC), 2949 BTU/hr (at 240 VAC)

· For 800W (Universal) Power Supply: 2964 BTU/hr (at 200 VAC), 2951 BTU/hr (at 230 VAC), 2936 BTU/hr (at 277 VAC)

· For 800W-(48Vdc) Power Supply: 2983 BTU/hr (at -40 Vdc), 2951 BTU/hr (at -48VDC), 2912 BTU/hr (at -72Vdc)

· For 500W (Platinum) Power Supply: 1902 BTU/hr (at 100 VAC), 1840 BTU/hr (at 200 VAC), 1832 BTU/hr (at 240 VAC)

 

Power Supply Output (per power supply)

 

Rated Steady-State Power

· For 1600W (Titanium) Power Supply: 1600W (at 240 VAC), 1600W (at 240 VDC) for China only

· For 800W (Titanium) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) for China only

· For 800W (Platinum) Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only

· For 800W (Universal) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 277 VAC)

· For 800W (-48VDC) Power Supply: 800W (at -40 Vdc), 800W (at -72Vdc)

· For 500W (Platinum) Power Supply: 500W (at 100 VAC), 500W (at 240 VAC), 500W (at 240 VDC) input for China only

Maximum Peak Power

· For 1600W (Titanium) Power Supply: 1600W (at 240 VAC), 1600W (at 240 VDC) for China only

· For 800W (Titanium) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) for China only

· For 800W (Platinum) Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only

· For 800W (Universal) Power Supply: 800W (at 200 VAC), 800W (at 277 VAC)

· For 800W (-48VDC) Power Supply: 800W (at -40 Vdc), 800W (at -72Vdc)

· For 500W (Platinum) Power Supply: 500W (at 100 VAC), 500W (at 240 VAC), 500W (at 240 VDC) input for China only

System Inlet Temperature

 · Standard Operating Support

10° to 35°C (50° to 95°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 305 m (1.8°F per every 1000 ft) above sea level to a maximum of 3050 m (10,000 ft), no direct sustained sunlight. Maximum rate of change is 10°C/hr (18°F/hr). The upper limit and rate of change may be limited by the type and number of options installed.

System performance during standard operating support may be reduced if operating with a fan fault or above 30°C (86°F).

For approved hardware configurations, the supported system inlet range is extended to be: 5° to 10°C (41° to 50°F) and 35° to 40°C (95° to 104°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 175 m (1.8°F per every 574 ft) above 900 m (2953 ft) to a maximum of 3050 m (10,000 ft). The approved hardware configurations for this system are listed at the URL: http://www.hpe.com/servers/ashrae

· Extended Ambient  Operating Support

For approved hardware configurations, the supported system inlet range is extended to be: 40° to 45°C (104° to 113°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 125 m (1.8°F per every 410 ft) above 900 m (2953 ft) to a maximum of 3050 m (10,000 ft). The approved hardware configurations for this system require the High Performance Fan Kit (P26477-B21) and are listed at the URL: http://www.hpe.com/servers/ashrae

System performance may be reduced if operating in the extended ambient operating range or with a fan fault.

· Non-operating

-30° to 60°C (-22° to 140°F). Maximum rate of change is 20°C/hr (36°F/hr).

Relative Humidity (non-condensing)

 · Operating

8% to 90% – Relative humidity (Rh), 28°C maximum wet bulb temperature, non-condensing.

· Non-operating

5 to 95% relative humidity (Rh), 38.7°C (101.7°F) maximum wet bulb temperature, non-condensing.

Altitude

 

· Operating

3050 m (10,000 ft). This value may be limited by the type and number of options installed. Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft/min).

· Non-operating

9144 m (30,000 ft). Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft/min).

Emissions Classification (EMC)

To view the regulatory information for your product, view the Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products, available at the Hewlett Packard Enterprise Support Center:

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

HPE Smart Array

For latest information on HPE Smart Array Gen10 Plus Controllers for HPE ProLiant DL, ML and Apollo Servers please refer to their QuickSpecs.

Acoustic Noise

Listed are the declared A-Weighted sound power levels (LWAd) and declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels (LpAm) when the product is operating in a 23°C ambient environment. Noise emissions were measured in accordance with ISO 7779 (ECMA 74) and declared in accordance with ISO 9296 (ECMA 109). The listed sound levels apply to standard shipping configurations. Additional options may result in increased sound levels. Please have your HPE representative provide information from the HPE EMESC website for further technical details regarding the configurations listed below.

 

Test case13456
Idle
LWAd5.1 B5.4 B5.4 B5.1 B5.1 B
LpAm35 dBA38 dBA39 dBA36 dBA35 dBA
Operating
LWAd5.9 B5.6 B6.2 B5.1 B5.6 B
LpAm45 dBA41 dBA47 dBA34 dBA40 dBA

 Notes: Acoustics levels presented here are generated by the test configuration only. Acoustics levels will vary depending on system configuration. Values are subject to change without notification and are for reference only.

Environment-friendly Products and Approach – End-of-life Management and Recycling

Hewlett Packard Enterprise offers end-of-life product return, trade-in, and recycling programs, in many geographic areas, for our products. Products returned to Hewlett Packard Enterprise will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner.

The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard Enterprise web site. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as Hewlett Packard Enterprise OEM customers who integrate and re-sell Hewlett Packard Enterprise equipment.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرورهای HPE DL360 Gen10 Plus Server”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  error: Content is protected !!

  شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

  نشانی

  تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

  تلفن

  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

  پست الکترونیک

  info@enegar.com

  سبد خرید